شرکت مهندسی زیست پایش قومس

شرکت مهندسی زیست پایش قومس، در زمینه شناسائی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی، ارائه و اجرای طرح های کنترل و کاهش این آلاینده ها، مشاوره در امر استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی (ISO-14000)، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)، ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE) آماده ارائه خدمات می باشد.
خدمات شرکت:
- ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی و مدیریت زیست محیطی
- پایش و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست
- ارائه کلیه خدمات در زمینه محیط زیست از جمله اخذ مجوزهای زیست محیطی، رفع مشکلات زیست محیطی صنایع و ...
- تحلیل فرآیند احتراق، کنترل و کاهش مصرف سوخت در مشعل های حرارتی ...
- انجام پروژه های کاهش،کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست و کارگاهی
- امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نصب سیستم های کنترل آلاینده ها مثل بگ فیلتر، سیکلون، تصفیه خانه ها...
- نصب سیستم اندازه گیری ON-LINE برای سنجش غبار، گاز و پارامترهای آب
- انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری
- انجام ارزیابی کمی، کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلایندهای محیط زیست
- مشاوره و انجام پایش زیست محیطی (EMP)در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001
- امکان سنجی، مطلاعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری وصنعتی)
- انجام ارزیابی کمی، کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع، احتمال و میزان دورریز آلاینده های فاضلاب
- و...

کلمات قابل جستجو

  • زیست پایش قومس
  • مشاوره
  • آموزش
  • آب و فاضلاب
  • محیط زیست
  • کنترل آلاینده
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی