شرکت زمرد آزما

مجموعه زمرد آزما واردات کننده تجهيزات مهندسی، زمین شناسی و دماسنج دیجیتال و تجهیزات آزمايشگاهای زمین شناسی و پزشکی، GPS ،AVL ماکت (مولاژ) و همچنين توليد كننده دستگاه های مهندسی زمین شناسی و آزمایشگاهی در ايران است.
محصولات شرکت: دماسنج دیجیتال، دماسنج لیزری دیجیتال، دماسنج، رطوبت سنج، رطوبت سنج دیجیتال، لوازم آزمایشگاهی، مولاژ، مولاژ بدن انسان و حیوان، مولاژ نیم تنه، متر دیجیتالی، تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی مدارس، تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

کلمات قابل جستجو

  • زمرد آزما
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی