درباره  شرکت خدمات کشاورزی باغبان

شرکت خدمات کشاورزی باغبان فعالیت خود را در زمینه مشاوره فنی و مهندسی، تأمین و عرضه کلیه نهاده های کشاورزی و باغبانی از مهر ماه سال هزار و سیصد و نود و سه آغاز نمود.

خدمات شرکت:

  •  کودهای کشاورزی (ماکرو، میکرو، اصلاح کننده آب و خاک، محرک رشد)
  • سموم دفع آفات (حشره کش، کنه کش، قاچ کش، علف کش و ...)
  • بذر گل و گیاه
  • ادوات و ابزار کشاورزی (سم پاش و ...)
  • بستر کشت و ... 
  • خدمات آبیاری 

 ارسال پیام به  شرکت خدمات کشاورزی باغبان