درباره  مهندس محمد چراغی

  • کارشناس حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایشHSE
  • کارشناس HSE  با 20 سال تجربه در پارس جنوبی
  • مدرس دوره های آموزشی ایمنی داربست بندی و کار در ارتفاع 

 ارسال پیام به  مهندس محمد چراغی

مهندس محمد چراغی
ارتباط با مهندس محمد چراغی

عنوان باکس

متن باکس