درباره  مرکز تخصصی طب کار دکتر میرمحمدی میبدی

مرکز تخصصی طب کار دکتر میرمحمدی

همه روزه ساعت 14-7  با تعرفه دولتی در خدمت مراجعین محترم می باشد.

 ارسال پیام به  مرکز تخصصی طب کار دکتر میرمحمدی میبدی