درباره  دکتر رضا غلام نیا (بهداشت حرفه ای)

آقای دکتر رضا غلام نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای سوابق تحصیلی زیر می باشند:

 • دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس -سال 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس-1382
 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-1377

سابقه کار و تجربیات اجرایی:

 • مدیر گروه HSE، دانشکده بهداشت و ایمنی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال 1397- تاکنون)
 • مدیر فناوری و دفتر ارتباط با صنعت - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال 1397 تا 1399)
 • عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( از سال 1386- تاکنون)
 • عضو هیئت علمی دانشکده HSE - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1386 تا 1397
 • عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1382 تا 1384
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین از سال 1384 تا نیمه اول 1386
 • سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده HSE (90 تا 94)
 • مشاور HSE و ریسک شرکت تماد (سال 94)، شرکت ایندامین (سال 96)، آپادانا کاوش ایرانیان.....
 • معاون گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ارومیه
 • مشاور ایمنی و بهداشت وزارت جهاد کشاوری در سطح وزارتخانه بین سال های 1381 تا 1382
 • مسئول ایمنی بخش پشتیبانی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 1379-1380
 • کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و بازرس بهداشت کار شهرستان گرمی استان اردبیل در سال 1378
 • کارشناس بهداشت حرفه ای و بازرس بهداشت کار شهرستان اردبیل در سال 1379

 ارسال پیام به  دکتر رضا غلام نیا (بهداشت حرفه ای)

دکتر رضا غلام نیا (بهداشت حرفه ای)
ارتباط با دکتر رضا غلام نیا (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس