درباره  دکتر طه محمد حسینی حیران

دکتر طه محمد حسینی حیران
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران

- تحصیلات

کارشناسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت محیط زیست
دکتری مهندسی محیط زیست

- مسئولیت های اجرایی

مشاور و ممیز استاندارد های بین المللی مدیریت ایمنی، سلامت، محیط زیست، تعالی و نظام آراستگی در سازمان ها
مدرس دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزشگاه های آزاد کشور
کارشناس حوادث و دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل
کارشناس حوادث و ارزیاب خسارت در شرکت های بیمه ای
دبیر انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران - شعبه استان اردبیل
صلح یار افتخاری رئیس کل دادگستری استان اردبیل
مجری طرح پژوهشی حوادث در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
مجری طرح پژوهشی ارزیابی نظام آراستگی شهری در شهرداری اردبیل
داور مقالات در حوزه سلامت ایمنی و محیط زیست نشریه علمی پژوهشی سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
عضو کمیسیونهای فنی تدوین و ویرایش استانداردهای ملی آبهای گرم معدنی 20483 و 15572 و 22715 INSO‏
عضو تعدادی از سازمانهای مردم نهاد در حوزه های سلامت ایمنی محیط زیست و جوانی جمعیت از قبیل نخبگان بسیج علمی، نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست، مجمع مطالبه گران مجمع رهروان معروف و .....

- مهارت های تخصصی

تدوین و راهبری طرح و برنامه ایمنی سلامت و محیط زیست برای سازمان ها (HSE Plan) و تدریس آن
تدوین و راهبری طرح های توجیهی و ارزیابی اثرات زیست محیطی برای سازمان ها (EIA) و تدریس آن
تدوین و راهبری طرح و برنامه مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و تدریس آن
ارزیابی ارگونومیکی ایستگاه های متنوع کاري با تکنیک های مختلف از قبیل WISHA ، REBA و ...
ارزیابی و تحلیل حوادث به روش های مختلف از قبیل Heinrichs Domino TMEPM MERCA و ...
ارزیابی شاخص های پدافند غیر عامل سازمان ها
تدریس مباحث پدافند غیر عامل ایمنی ، سلامت محیط زیست ، مدیریت بحران ، ارگونومی GMP و...
تدریس مشاوره و ممیزی و کوچینگ استانداردهای تعالی و مدیریتی ایزو شامل فنون ممیزی (19011 ISO) ، مدیریت ریسک (31000 ISO) ، مدیریت محیط زیست (14001 ISO)، مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (45001 ISO) ، سیستم مدیریت آراستگی 7 سین (22420 7S/  INSO) و نظام آراستگی (55) 
شناسایی خطر و ارزيابي ريسك با تکنیکهای مختلف از قبیل JHA ،FMEA و...
داوری مقالات علمی در حوزه سلامت ایمنی محیط زیست
پژوهش در حوزه سلامت ایمنی محیط زیست و انرژی (HSEE)
تربیت افسر HSE و توانمندسازی کارشناسان و مشاوران HSE سازمانها
منتورینگ و داوری استارت آپ های HSE‏

 تماس با  دکتر طه محمد حسینی حیران

 ارسال پیام به  دکتر طه محمد حسینی حیران

دکتر طه محمد حسینی حیران
ارتباط با دکتر طه محمد حسینی حیران

عنوان باکس

متن باکس