درباره  دکتر فریبا گودرزی (HSE)

خانم دکتر فریبا گودرزی دارای مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست گرایش (HSE) ودکترای مدیریت صنعتی در زمینه های زیر فعالیت می کند:

  • مشاور ايمنی و بهداشت در صنايع خصوصی و دولتی و بیمارستان ها و مراکز درمانی
  • آموزش ایمنی برق در دانشگاه شریف
  • مدرس (الزامات HSE-MS، سيستم های اعلام و اطفاء حريق خودكار و دستی، مديريت بحران، مديريت ريسک، ايمنی در صنعت...)
  • مدرس وزارت کار در رشته های اصول ایمنی و بهداشت کار، حوادث ناشی از کار، ایمنی عمومی کارگران و کارفرمایان و پیمانکاران و همکاری با مؤسسه های فنی و حرفه ای، ایمنی و بهداشت صنعتی
  • مدیر عامل و مؤسس شركت ايمنی و بهداشت ایمن پرتو افلاک
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
  • ارزیاب نشان تعالی HSE در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی با رتبه A
  • ارزیاب خسارت بیمه در حوزه حوادث ناشی از کار
  • دارای 23 سال سابقه کار در واحدهای بهداشت حرفه ای و طب کار مراکز درمانی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی
  • دارای 28 سال سابقه1-درانجام و بررسی معاینات دوره ای و قبل از استخدام 2- شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار3-شناسایی مشاغل سخت و زیان آور 4-استفاده از روشهای کنترلی پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار 5-آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی 6-آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک محیط کار7-آموزش و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 8-شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری محیط کار با توجه به الزامات 9- آموزش تخصصی و عمومی ایمنی و بهداشت

 تماس با  دکتر فریبا گودرزی (HSE)

 ارسال پیام به  دکتر فریبا گودرزی (HSE)

دکتر فریبا گودرزی (HSE)

 تماس با  دکتر فریبا گودرزی (HSE)

 کلمات کلیدی

دکتر فریبا گودرزی (HSE)
ارتباط با دکتر فریبا گودرزی (HSE)

عنوان باکس

متن باکس