درباره  عباس علیزاده (HSE)

آقای مهندس عباس علیزاده کارشناس ایمنی صنعتی محیط کار و کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست گرایش HSE و در زمینه های زیر فعالیت می کند:

سوابق کاری:

 • کارشناس HSE موسسه درياساحل در فازهای 24 - 23 - 22 از01 / 04 / 92 تا 01 / 11 / 92
 • مدير HSE تعمیرات سنا اندیشه در پتروشیمی آرياساسول از 01 / 11 / 92 تا 31 / 03 / 97
 • مدير HSE تعمیرات شاخص درپتروشیمی آرياساسول از 01 / 04 / 97 تا 31 / 03 / 98
 • مدير HSE تعمیرات سنا اندیشه در پتروشیمی آرياساسول از01 / 04 / 98
  تا 99/09/01
 • کارشناس HSE پتروشیمی تخت جمشید از99/08/01 تاکنون

سوابق تدریس:

 • مدرس HSE جهاد دانشگاهی شهرستان لامرد استقرار سیستم HSE-MS
 • مدرس HSE دانشگاه غیر انتفاعی تابناک دانشگاه تابناک لامرد
  -ايمنی سیستم
  -مديريت ايمنی
  -مديريت ريسک
  -مديريت بحران
  -ايمنی در مخازن تحت فشار
  -تجزيه و تحلیل حوادث
  -ايمنی آزمايشگاه
  -مهندسی ايمنی
  -قوانین و استانداردهای ايمنی و بهداشت
 • مدرس HSE شرکت ايده ترويج دانش زاگرس در پالايشگاه و پتروشیمی های منطقه پارس جنوبی
 • مدرس HSE آموزشگاه دانش لامرد دوره ديپلم ايمنی و آتش نشانی زير نظر فنی و حرفه ای شهرستان لامرد

 ارسال پیام به  عباس علیزاده (HSE)

عباس علیزاده (HSE)
ارتباط با عباس علیزاده (HSE)

عنوان باکس

متن باکس