درباره  مهندس ملیکا جوکار (مشاور کنکور HSE)

خانم مهندس جوکار در حوزه های زیر فعالیت دارند:

  • مشاور کنکور کارشناسی ارشد HSE و بهداشت محیط
  • رتبه 3 کشوری کنکور کارشناسی ارشد مدیریت HSE در سال 1400
  • رتبه 6 کشوری کنکور کارشناسی ارشد بهداشت محیط در سال 1400
  • فارغ التحصیل رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با رتبه اول در سال 1400
  • فعال در زمینه پژوهشی بهداشت محیط و ایمنی
  • فعالیت در حیطه ارزیابی ریسک حریق
  • فعالیت در حیطه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کاری

 ارسال پیام به  مهندس ملیکا جوکار (مشاور کنکور HSE)