درباره  سعید سلیمی کوچی

آموزش تمامی موارد مربوط به حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست- تمامی آموزش های مشاغل آشپزخانه های صنعتی- توزیع و تامین مواد غذایی

 ارسال پیام به  سعید سلیمی کوچی

سعید سلیمی کوچی
ارتباط با سعید سلیمی کوچی

عنوان باکس

متن باکس