درباره  حسن سلیمانی

 مهندس حسن سلیمانی

فوق لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل کار: تحقیقات سلامت یزد  (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)

سوابق:

  • محقق و همکاری در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجویان رشته ی حشره شناسی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مدرس دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • شرکت در طرح های تحقیقاتی مرتبط با ناقلین( حشرات و جوندگان)
  • دارای 33 مقاله در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی  و خارجی

حوزه فعالیت

 شناخت و نحوه ی استفاده از سموم،  انواع روش های  سم پاشی(ابقایی و فضایی)

مبارزه با :

حشرات و سایر بندپایان ناقل بیماری

آفات شهری و خانگی

جوندگان

 ارسال پیام به  حسن سلیمانی

حسن سلیمانی
ارتباط با حسن سلیمانی

عنوان باکس

متن باکس