درباره  علی کیهانی (HSE)

 اقای علی کیهانی سابقه کاری ایشان به شرح زیر است:

- مدیر کارگاه ساختمانی، درشرکت پیمانکاری 419 اهواز
 -کارشناس نصب و راه اندازی، درشرکت تولیپرس تهران 
- مدیر سیستم ها و روشها، در فولاد کاویان اهواز (از سال - 1371 پایان سال - 1391 )
- نماینده مدیریت و مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ ( از سال - 1390 ادامه دارد )
-مدیر بازرگانی، شرکت صنایع مارال چرم ( از سال - 1392 - 1393 )
-رئیس HSE، شرکت نفت پاسارگاد (از سال 1393 - 1394 )
- مشاور معاونت سیستم ها و روشها و برنامه ریزی راهبردی، در شرکت نفت پاسارگاد از سال (1394 - 1396 )
- مدیر  QHSE، شرکت بهبود فرآیند رادمان (از سال 1396 تا تیر ماه - 1398 )
- مدیر بازرگانی، در شرکت بازرسی و فنی مهندسی آریا فولاد قرن ( از تیر ماه - 1398 اد امه دارد)
-مشاور، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریتی در شرکت (MIC ( MOODY INTERNATIONAL 
- مشاور مدیریت انرژی شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران (از آبان 1398 ادامه دارد)
 

مهارت ها و آموزش ها :
الف د ارای گواهی نامه های ممیزی / سرممیزی سیستم های مدیریتی ذیل: 
- ISO 9001 = سر ممیز سیستم مدیریت کیفیت
- ISO 14001 = سر ممیز سیستم مدیریت محیط زیست
- OHSAS 18001 = سرممیزسیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و محیط زیست
- ISO 45001 = سرممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
- ISO 27001 = ممیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- ISO 50001 =سرممیز سیستم مدیریت انرژی
- ISO 17025 = ممیز سیستم مدیریتی " احراز صلاحیت آزمون و کالیبراسیون"
- HSE-MS = ممیزسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- ISO 10001-10002-10003-10004 =ممیز سری استاندارد های راهنمای مرتبط با مشتری
ب -بیش از20 سال سابقه در برگزاری دوره های آموزشی:
-موضوعات ذکر شده در بند قبل( سری استانداردهای - ISO )
- 5S (نظام آراستگی سازمانی )
-نظام پیشنهادات و کایزن 
-تکنیک های مختلف ( CSM – CRM ) مدیریت ارتباط با مشتری سنجش رضایت مشتری
-فروش و بازاریابی 
-مدیریت ریسک 
-مدیریت استراتژیک 
-مدیریت بحران 
-آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
- SDS ( MSDS )
-مدیریت مواد شیمیایی 
-ایمنی در آزمایشگاه ها 
-مدیریت دانش
-موضوعات مرتبط با محیط زیست 
-مدیریت پسماند

 تماس با  علی کیهانی (HSE)

 ارسال پیام به  علی کیهانی (HSE)

علی کیهانی (HSE)
ارتباط با علی کیهانی (HSE)

عنوان باکس

متن باکس