درباره  علی جعفری

اینجانب در حوزه آموزش کمک های اولیه برای سازمان ها و شرکت‌ها براساس نیاز سنجی فعالیت دارم

 ارسال پیام به  علی جعفری

علی جعفری
ارتباط با علی جعفری

عنوان باکس

متن باکس