درباره  شرکت کهربا صنعت مشاور

خدمات شرکت کهربا صنعت مشاور:

  • طراح و مجری سیستم های کنترل هوشمند ساختمان BMS
  • خانه هوشمند Smart Home
  • سیستم تفکیک مصارف Metering
  • پارکینگ هوشمند PMS
  • کنترل هوشمند هواساز HVAC 
  • راهکارهای هوشمندسازی ساختمان 

 ارسال پیام به  شرکت کهربا صنعت مشاور

شرکت کهربا صنعت مشاور
ارتباط با شرکت کهربا صنعت مشاور

عنوان باکس

متن باکس