درباره  سید مهدی محبی (ایمنی)

آقای مهندس سید مهدی محبی دارای مدرک کارشناسی بهداشت صنعتی و کارشناسی ارشد محیط زیست و دارای سوابق و فعالیت های زیر میباشد:

  • كارشناس رسمی دادگستری درزمينه بررسی و تجزيه و تحليل حوادث
  • اخذ پروانه صلاحيت و مدرک مشاور حفاظت فنی و خدمات ايمنی در زمينه ارائه سيستم ها و راه حل های ایمنی در محيط كار وزارت تعاون كارو رفاه اجتماعی
  • اخذ پروانه صلاحيت و مدرک مشاور حفاظت فنی و خدمات ايمنی در زمينه آموزش ايمنی عمومی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی
  • گذراندن دوره HSE- MS مديريت سيستم ايمنی، بهداشت و محيط زيست
  • شركت در كارگاه اندازه گيری ارگونومی محيط كار، در مركز بهداشت ساوه
  • عضو كانون انجمن های صنفی كارشناسان ايمنی و بهداشت ايران خودرو و تهران
  • كارشناس ايمنی فنی شركت ايران خودرو از سال 87 تاكنون
  • كارشناس ايمنی و بهداشت شركت پارس شير و شيرگاز لاله ساوه سال 86-87
  • مسئول HSE پروژه ساخت اسکله شهيد رجايی بندرعباس خاتم الانبيا شركت اسکاتلندی هالکرو سال 84-86
  • سرپرست HSE شركت ايتاليایی تروی (مجری حفاری) و شركت هالکرو (ساخت ابنيه و نصب تجهیزات) عسلويه سال 82-84

 تماس با  سید مهدی محبی (ایمنی)

 ارسال پیام به  سید مهدی محبی (ایمنی)

سید مهدی محبی (ایمنی)
ارتباط با سید مهدی محبی (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس