درباره  دکتر محمد جواد حیدری (HSE)

آقای دکتر محمد جواد حیدری دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت HSE و کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست(HSE) و کارشناس مهندسی ایمنی و حفاظت فنی-کارشناسی مهندسی عمران و در سازمان آتش نشانی مشغول به کار می باشند:

 • مدير نمونه HSE کشور در سال 1392
 • عضو هیئت مديره و نائب رئیس کانون عالی کشوری مهندسین ايمنی وبهداشت
 • رئیس هیئت مديره کانون انجمن های صنفی مهندسین ايمنی و بهداشت خراسان رضوی
 • عضو هیئت مديره و نائب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری خراسان رضوی
 • رئیس هیئت مديره انجمن صنفی مهندسین ايمنی وبهداشت حوزه مرکزی مشهد
 • عضو هیئت حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و اموراجتماعی
 • مديريت بازرسی خصوصی اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی
 • مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای
 • عضو کمیسیون بدوی سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
 • مدرس رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار و امور اجتماعي
 • مديرگروه ايمنی دانشگاه و مدرس سرفصلهای HSE درمراکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر، دانشکده صنعت ومعدن و ...
 • مشاور مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار در سه رشته
 • عضو کارگروه محیط زيست و خدمات شهری شورای اسلامي شهر دوره سوم
 • عضو کارگروه ايمنی ومديريت بحران شورای اسلامی شهر دوره پنجم
 • عضو اتاق بازرگانی مشترک ايران و فرانسه

 ارسال پیام به  دکتر محمد جواد حیدری (HSE)

دکتر محمد جواد حیدری (HSE)
ارتباط با دکتر محمد جواد حیدری (HSE)

عنوان باکس

متن باکس