درباره  دکتر مصطفی شعبانی (HSE)

آقای دکتر مصطفی شعبانی ( دکتری رشته HSE) در زمینه های زیر فعالیت می کند:

  • ایمنی ساختمان
  • ایمنی ظروف و دیگ های تحت فشار
  • آموزش های ایمنی 
  • ارائه سیستم های ایمنی
  • مشاور استقرار ISO9001 ورژن 2015
  • مشاور اخذ پروانه بهداشتی برای شرکت های پخش فرآورده های غذایی و آشامیدنی از سازمان غذا و دارو
  • مشاور در دعاوی حقوقی کارگر و کارفرما، مربوط به بیماری های ناشی از کار و حوادث ناشی از کار، مطالبات بیمه تأمین اجتماعی کارگران و کار فرمایان
  • مشاور استقرار 5S و کد گذاری زونکن ها و برچسب گذاری اقلام و کالا ها
  • مشاور Pest Control
  • اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار،  عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی