درباره  شرکت مثلث سازان ايده

شرکت مثلث سازان ايده در زمینه طراحی، ساخت و توليد اتوكلاوهای بيمارستانی و آزمايشگاهی، صنعتی و اتوكلاوهای بی خطر ساز پسماند عفونی فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  شرکت مثلث سازان ايده

شرکت مثلث سازان ايده
ارتباط با شرکت مثلث سازان ايده

عنوان باکس

متن باکس