درباره  میلاد هاشمی

بنده میلاد هاشمی هستم

کارشناس HSE

کارشناس کار در ارتفاع دارای مدرک ایراتا لول ۲

مشاور HSE 

تخصص کار ایمن روی نما، داکت، داربست

داخل داکت

فضا های محصور

مشاوره و آموزش در خصوص کوه نوردی، کار در ارتفاع، کار ایمن روی دکل های مخابراتی

لایف لاین کشی عمودی و افقی

حضور و تحویل گرفتن کار در مناطق غیر قابل تردد

کنترل کیفیت

 ارسال پیام به  میلاد هاشمی

ارتباط با میلاد هاشمی

عنوان باکس

متن باکس