درباره  مهندس محمد کریمیان (بهداشت حرفه ای)

زمینه های فعالیت مهندس محمد کریمیان:

  • کارشناس بهداشت حرفه ای و مسئول ایمنی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین
  • حدود دو سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره ایمنی و حفاظت فنی و ایمنی تجهیزات و به صورت پاره وقت در شرکت های فولاد و ساختمان سازی

 ارسال پیام به  مهندس محمد کریمیان (بهداشت حرفه ای)

مهندس محمد کریمیان (بهداشت حرفه ای)
ارتباط با مهندس محمد کریمیان (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس