درباره  شرکت نصر شرق

در راستای اهداف فعالیت شرکت در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات این شرکت در دو موضوع فعالیت فنی تخصصی خودش را با تجربه میدانی از روند خدمت به پیش می برد که شامل

1- اصلاح دستگاه های با خردکن داخلی یعنی حذف خردکن از دستگاه اتوکلاو بخار پسماند پزشکی

2- در کنار دستگاههای اتوکلاو بخار پسماند پزشکی قرارگرفتن دستگاه نیدلایزر، کپسوله کننده اجسام تیزوبرنده پزشکی محصول نوآورانه و فناور تولید این شرکت گنجانده می شود

نتیجتا اینکه حجم کارکرد دستگاه اتوکلاو بخار به 100 % می رسد و خرابی آن خیلی جزعی می شودو آسیب رسانی اجسام تیزوبرنده پزشکی 100 % حذف می گردد از محیط و کار

شرکت نصر شرق
ارتباط با شرکت نصر شرق

عنوان باکس

متن باکس