درباره  زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)

زمینه فعالیت زهرا شریفی:

  • آموزش و مشاوره در خصوص ارزیابی ریسک در خطوط لوله انتقال با تکنیک های SME و Kent

 رزومه و کاتالوگ  زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)

 ارسال پیام به  زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)