درباره  مهندس جواد شیرازی (ایمنی صنعتی)

آقای مهندس جواد شیرازی دارای مدرک کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و 23 سال سابقه کار در زمینه ی ارائه راه حل سیستم های ایمنی و ایمنی صنعتی و سرپرست ایمنی شرکت نفت و گاز سرو می باشند.

 ارسال پیام به  مهندس جواد شیرازی (ایمنی صنعتی)