درباره  شرکت طلائیه داران میمون دژ

خدمات شرکت طلائیه داران میمون دژ (پیمانکار صلاحیت دار در زمینه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی شهرک های صنعتی):

  • فروش کلیه کپسول های آتش نشانی
  • شارژ کلیه کپسول های آتش نشانی
  • فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی
  • طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • تهیه ماشین آلات آتش نشانی
  • تعمیر انواع پمپ های ماشین آتش نشانی
  • مشاوره ایمنی و آتش نشانی
  • دارنده تیم های آتش نشان جهت عقد قراردادها با واحدهای صنعتی
  • دارنده مسئولین ایمنی جهت عقد قراردادها با واحدهای صنعتی
  • پیمانکار رسمی آتش نشانی شرک های صنعتی در استان قزوین

 تماس با  شرکت طلائیه داران میمون دژ

 ارسال پیام به  شرکت طلائیه داران میمون دژ

شرکت طلائیه داران میمون دژ
ارتباط با شرکت طلائیه داران میمون دژ

عنوان باکس

متن باکس