درباره  شرکت طلائیه داران میمون دژ

خدمات شرکت طلائیه داران میمون دژ (پیمانکار صلاحیت دار در زمینه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی شهرک های صنعتی):

  • فروش کلیه کپسول های آتش نشانی
  • شارژ کلیه کپسول های آتش نشانی
  • فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی
  • طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • تهیه ماشین آلات آتش نشانی
  • تعمیر انواع پمپ های ماشین آتش نشانی
  • مشاوره ایمنی و آتش نشانی
  • دارنده تیم های آتش نشان جهت عقد قراردادها با واحدهای صنعتی
  • دارنده مسئولین ایمنی جهت عقد قراردادها با واحدهای صنعتی
  • پیمانکار رسمی آتش نشانی شرک های صنعتی در استان قزوین

 تماس با  شرکت طلائیه داران میمون دژ

 ارسال پیام به  شرکت طلائیه داران میمون دژ