درباره  کانون پژوهش طام

کانون پژوهش طام (طراحی انسان محور)  فرایندهای طراحی محیط و محصول را به انجام می رساند. طراحی محصول از منظر ارگونومی و مبتنی بر اصول زیبایی شناختی محصول، می‌تواند به رضایت مشتری و به تبع آن بهره‌وری بیشتر منجر شود. از طرفی طراحی ارگونومیک فضای کار، می تواند ضمن پیشگیری از صدمات مرتبط با کار، به راندمان بالاتر منجر شود. موارد اخیر از جمله خدمات قابل ارائه از سوی این کانون، محسوب می شوند.

علاوه بر موارد فوق، با توجه به این که کانون طام، یک روش کمی تعیین درجه سختی فعالیت های شغلی را توسعه داده، در این راستا نیز ارائه خدمت خواهد داشت. روش اخیر در صنایع بزرگی چون میدکو، لاستیک بارز، مس کرمان و نمونه‌های دیگر پیاده شده است.

 تماس با  کانون پژوهش طام

 ارسال پیام به  کانون پژوهش طام

کانون پژوهش طام
ارتباط با کانون پژوهش طام

عنوان باکس

متن باکس