درباره  مهندس فاطمه رجبی

مهندس فاطمه رجبی پتانسیل بهداشت محیط در راستای رسانه بهداشت محیط، فرهنگ سازی، مقاله نویسی و... همچنین پروژه های آب و فاضلاب و دوره های مدارک مهندسی ، طراحی تصفیه خانه فاضلاب و... فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  مهندس فاطمه رجبی

مهندس فاطمه رجبی
ارتباط با مهندس فاطمه رجبی

عنوان باکس

متن باکس