درباره  فروشگاه آب گوارا

فروشگاه آب گوارا در زمینه فروش دستگاه های تصفیه آب خانگی فعالیت دارد. خدمات شرکت: - مشاوره، طراحی، تعمیرات تخصصی دستگاه های تصفیه آب خانگی، اداری و صنعتی - فروش دستگاه، قطعات و فیلترهای تصفیه آب محصولات شرکت: - انواع دستگاه تصفیه آب: دستگاه تصفیه آب خانگی و دستگاه تصفیه آب اداری، نیمه صنعتی - انواع فیلترها: فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی، فیلتر دستگاه نیمه صنعتی و فیلتر دستگاه صنعتی - انواع قطعات دستگاه تصفیه آب: قطعات خانگی، قطعات نیمه صنعتی و لوازم جانبی - اتصالات: اتصالات تصفیه آب خانگی و اتصالات تصفیه آب نیمه صنعتی

 ارسال پیام به  فروشگاه آب گوارا