درباره  بهروز ابوالفتحی (ایمنی)

آقای مهندس بهروز ابوالفتحی بازنشسته وزارت کار در سمت کارشناس مسئول بازرسی کار و دارای سوابق زیر میباشند:

  • دارای لیسانس حفاظت و بهداشت کار
  • گذراندن دوره های تخصصی در زمینه ایمنی و بازرسی فنی 
  • ۳۰ سال سابقه بازرسی  واحدهای صنعتی و تولیدی و بررسی حوادث ناشی از کار
  • کارشناسی خبره حوادث در مراجع قضایی
  • برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران و مسئولین ایمنی و کار آموزان مراکز فنی و حرفه ای
  • در حا ل حاضر با مجوز مرکز تحقیقات وزارت کار با توجه به درخواست شرکتها خدمات بازرسی و مشاوره در زمینه های ایمنی برق و ایمنی بالابر، ایمنی جرثقیل، ایمنی لیفتراک را ارائه می نمایند.

 ارسال پیام به  بهروز ابوالفتحی (ایمنی)

بهروز ابوالفتحی (ایمنی)
ارتباط با بهروز ابوالفتحی (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس