درباره  فروشگاه آداک شیمی

فروشگاه آداک شیمی در زمینه تأمین کنندگان مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی فعالیت دارد.

محصولات شرکت:

  • مواد شیمیایی: انواع سدیم، انواع کلراید، انواع محلول شیمیایی، انواع سولفات و...
  • اسید:  اسید سولفوریک، اسید سیتریک و...
  • مواد شوینده: کلر، آب مقطر و...
  • مواد رسوب بر
  • و...

 ارسال پیام به  فروشگاه آداک شیمی

فروشگاه آداک شیمی
ارتباط با فروشگاه آداک شیمی

عنوان باکس

متن باکس