درباره  شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو) که در راستای بومی سازی فعالیت های مشاوری از همان آغاز وزن خاصی به مقوله علم محوری داده است. در این راستا - شناسايی و بکار گيری نيروهای متخصص خبره و مجرب به شکل تمام وقت يا پاره وقت و افزايش توانمندی علمی و تخصصی شركت از همان آغاز سرلوحه کار قرار گرفت و در طی زمان نیز سعی شده است از آخرين دستاوردهای علمی و فنی در جهت ارتقاء سطح فعاليت های حرفه ای با فرستادن كادر علمی و فنی شركت در دوره های آموشی تخصصی استفاده شود. کارشناسان ما در شرکت مشاور عصر علم صبا آماده ارائه خدمات تخصص فنی سطح بالا در زمینه های مختلفی از جمله بخش های آب و خدمات شامل مهندسی منابع آب، هيدرولوژی، هیدرولیک، آبخیزداری، آب و فاضلاب، سدسازی، تأمین آب، هیدروژئولوژی، ارزیابی اثرات زيست محیطی پروژه ها، مباحث آلودگی آب و دیگر پروژهای مرتبط با صنعت بخش آب (صبا) هستند.

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)
ارتباط با شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

عنوان باکس

متن باکس