درباره  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

آقای مهندس اکبر رستمی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت محیط  و کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

سوابق تدریس:
دارای صلاحیت تدریس از مرکز راهبری آموزش و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق
دارای سابقه برگزاری دوره های کوتاه مدت جهت موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
دارای سابقه برگزاری چندین گارگاه آموزشی جهت پرسنل شرکت آب و فاضلاب

 تماس با  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

 تماس با  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

 کلمات کلیدی

ارتباط با مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

عنوان باکس

متن باکس