درباره  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

آقای مهندس علی خضری متولد 1368 دارای سوابق تحصیلی و کاری زیر می باشند:

کارشناس  مهندسی متالورژی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
کارشناس ارشد امور حفاظت فنی و ایمنی
دارای تاییدیه وزارت کار
دارای ده سال تجربه در صنعت های کاشی و فولاد و سیم و کابل
مدرس و مشاور دروس ایمنی و مدیریت و ممیزی ایزو

 تماس با  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

مهندس سید علی خضری (ایمنی)

 تماس با  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

 کلمات کلیدی

مهندس سید علی خضری (ایمنی)
ارتباط با مهندس سید علی خضری (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس