درباره  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

آقای مهندس علی خضری متولد 1368 دارای سوابق تحصیلی و کاری زیر می باشند:

کارشناس  مهندسی متالورژی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
کارشناس ارشد امور حفاظت فنی و ایمنی
دارای تاییدیه وزارت کار
دارای ده سال تجربه در صنعت های کاشی و فولاد و سیم و کابل
مدرس و مشاور دروس ایمنی و مدیریت و ممیزی ایزو

 تماس با  مهندس سید علی خضری (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس سید علی خضری (ایمنی)