درباره  مهندس علیرضا شهرکی

فعالیت های مهندس علیرضا شهرکی (مهندس عمران)

  • افسر ارشد HSE
  • مدرس HSE در دانشگاه و جهاد دانشگاهی و تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی
  • مدرس رسمی HSE در سازمان فنی حرفه ای در استان سیستان و بلوچستان
  • فعال محیط زیست

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس علیرضا شهرکی