درباره  انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی فعالیت دارد. محصولات شرکت: - آب مقطر گیری - آون - اتوکلاو زباله - اتوکلاو بخار - اتوکلاوهای آزمایشگاهی - اکسیژن ساز - انکوباتور - انكوباتور یخچال دار - بن ماری جوش - هود شیمیایی - هود آزمایشگاهی - یخچال آزمایشگاهی - هود میکروبیولوژی - ابزار آلات و شیشه آزمایشگاهی - و...

 ارسال پیام به  انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
ارتباط با انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

عنوان باکس

متن باکس