درباره  آقای امین محمدحسنی(آتش نشان)

آقای امین محمد حسنی کارشناس و مشاور ایمنی و آتش نشانی دارای سوابق کاری زیر می باشند:

  • سایقه کار در آتش نشانی از سال 84 تا کنون
  • سابقه امدادگری در هلال احمر و حضور در سوانح مختلف از سال 78 تا کنون
  • کارشناس و مشاور سیستم های اعلام حریق از سال 95 تا کنون
  • کارشناس خبره دادگستری در زمینه آتش نشانی از سال 95 تاکنون
  • مربی درجه سه امداد و کمک های اولیه

 رزومه و کاتالوگ  آقای امین محمدحسنی(آتش نشان)

 تماس با  آقای امین محمدحسنی(آتش نشان)

 ارسال پیام به  آقای امین محمدحسنی(آتش نشان)