درباره  مهندس علی امجد (HSE)

اقای علی امجد دارای مجوز تدریس از مرکز تحقیقات وزارت کار در زمینه آموزش ایمنی ویژه کارگران و پیمانکاری و مسئولین ایمنی و پروانه بازرسی جرثقیل و بالابرها واسانسورهای صنعتی می باشد.

 ارسال پیام به  مهندس علی امجد (HSE)

مهندس علی امجد (HSE)
سامانه گفتگوی آنلاین با مهندس علی امجد (HSE)

عنوان باکس

متن باکس