درباره  انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1393به همت دانشجویان این رشته تحصیلی در دانشگاه تاسيس و فعاليت هاي خود را در جهت ارتقای این رشته در زمينه های علمی و فرهنگی آغاز کرد.  این انجمن هم اکنون از انجمن های فعال دانشگاه بوده و بيش از ۹۰ درصد دانشجویان این رشته به صورت فعال و عادی عضو این انجمن هستند.

این انجمن در سال تحصیلی 1399_1400 در بین 8 انجمن برتر کشوری قرار گرفته همچنین به عنوان یکی از انجمن های فعال و برتر در همایش فصل نو فصل نشاط علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام انتخاب شده است.

برنامه های انجمن :

  • برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار همراه با ارائه گواهی معتبر 
  • عضوگيری از دانشجویان جدیدالورود و معرفی کامل رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
  • برگزاری بازدید علمی از صنایع و اماکن تولیدی و خدماتی
  •  تدوین و انتشار نشریه علمی و فرهنگی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای 
  •  فعاليت های فرهنگی و هنری

 تماس با  انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 ارسال پیام به  انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 تماس با  انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 کلمات کلیدی

انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ارتباط با انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

عنوان باکس

متن باکس