درباره  شرکت آراکو

شرکت آراکو( آذرخش ریل آریا ) در جهت توسعه دانش فنی و توان علمی صنایع فعالیت خود را از سال 1389 آغاز نموده است. بخش طراحی و شبیه سازی تهویه تونل و تهویه صنعتی جزئی از خدمات این شرکت می باشد. خدماتی که این شرکت در این حوزه ارائه می دهد عبارتند از: - طراحی و شبیه سازی تهویه تونل جاده ای و ریلی - طراحی و شبیه سازی تهویه صنعتی - طراحی و شبیه سازی تهویه مترو - شبیه سازی و مدلسازی آتش، حریق و دود با نرم افزار PyroSim و FDS - نمایندگی شرکت TD&T اسپانیا در حوزه طراحی، نظارت و شبیه سازی تهویه مترو و تهویه تونل - انواع جت فن و کاربرد جت فن ها - روش های تهویه تونل