درباره  آراز شیمی گستر

شرکت آراز شیمی گستر arazshimigostar در زمینه مواد شیمیایی و کیت های تحقیقاتی فعالیت دارد. از جمله محصولات شرکت: - اسپرمین تترا هیدروکلراید - مرکاپتواتانول (BME) - منیزیم سولفات - کربنات سدیم (سودا) - هیدرید سدیم - نیتروبنزالدهید - آلومینیوم کلراید - نفتول - اکسید سدیم - و ...