درباره  شرکت آرین خوشه پارس

شرکت آرین خوشه پارس در زمینه تولید بذر، مهندسی آب و خاک و... فعالیت دارد. این شرکت توانسته در بخش کشاورزی (تأمین و تولید مهمترین نهاده کشاورزی یعنی بذر) و آبیاری تحت فشار پروژه های موفقی را به انجام برساند. خدمات شرکت: - تولید بذر ذرت هیبرید و اصلاح ارقام زراعی - مهندسی آب و خاک - نمایندگی فروش بذر پیاز رقم والنسیانا لئون

 ارسال پیام به  شرکت آرین خوشه پارس