درباره  شرکت آرمان فایر

شرکت آرمان فایر در زمینه فروش و شارژ کپسول آتش نشانی طبق استانداردهای تعریف شده فعالیت می کند.
خدمات شرکت:

  • مشاوره جهت فروش و شارژ کپسول آتش نشانی
  • فروش کپسول های آتش نشانی و پشتیبانی
  • شارژ کپسول آتش نشانی در مناطق مختلف تهران و کرج 

محصولات شرکت:

  • کپسول پودر و گاز
  • کپسول آتش نشانی استاندارد مخصوص
  • کپسول آتش نشانی آب و گاز
  • کپسول آتش نشانی نشانی فرم
  • کپسول آتش نشانی بیوورسال
  • کپسول گاز co2
شرکت آرمان فایر
ارتباط با شرکت آرمان فایر

عنوان باکس

متن باکس