درباره  انتشارات آثار سبحان

انتشارات آثار سبحان، از سال 1385 اقدام به نشر کتب علوم پزشکی نموده است. این ناشر بیش از 150 عنوان کتاب را در حوزه های مختلف علوم پزشکی از جمله حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست منتشر می نماید.

برخی از عناوین انتشارات آثار سبحان:

 • درسنامه بهداشت عمومی
 •  بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط
 •  کارآفرینی و فرصت های شغلی در بهداشت محیط
 • کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای
 • کتب مرتبط با علوم پایه
 • اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • مروری بر مبانی ایمنی و آتش نشانی
 • دزیمتری در رادیولوژی
 • فیزیک پرتو درمانی
 • تحولی در درمان سرطان
 • تغذیه بالینی نوزادان و کودکان
 • روش درمان ویروس کرونا یا کووید 19 در کهن
 • فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • ایمنی برق
 • ایمنی در صنایع نفت و گاز
 • مدیریت و مهندسی ایمنی
 • بهداشت روان
 • استخدامی بهداشت
 • کمک های اولیه و مراقبت های بهداشتی در واحدهای صنعتی
 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
 • آلودگی محیط زیست
 • سری کتابهای تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط
 • و ...
انتشارات آثار سبحان
سامانه گفتگوی آنلاین با انتشارات آثار سبحان

عنوان باکس

متن باکس