درباره  هوشمند سازی AsterSmart

خانه هوشمند استر اسمارت با ارائه بهترین و کارآمد ترین تجهیزات هوشمند بیسیم خانه ، گامی بزرگ در بهینه سازی مصرف انرژی برداشته است . تجهیزات هوشمند بیسیم با قابلیت اتصال به اینترنت بدون نیاز به سرور مرکزی و با بهره گیری از تکنولوژی اینترنت اشیا می تواند جهش بزرگی در سبک زندگی ایجاد کند.