درباره  شرکت عطا طب نوین

شرکت عطا طب نوین در زمینه محصولات یکبار مصرف بیمارستانی از قبیل گان جراح، شان، پک های جراحی و ... فعالیت دارد. محصولات شرکت: - بانداژهای مخصوص بیماری های لنف ادم - پک های جراحی - انواع شان - انواع گان جراحی - شان جراحی - و...