درباره  شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما

شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما در زمینه سیستم های تهویه مطبوع فعالیت دارد. محصولات شرکت: - هواساز - ایرواشر - پکیج هوا خنک - کندانسور - چیلر - داکت اسپلیت - فن کویل - کندانسور و اواپراتور سرد خانه ای - و...

 ارسال پیام به  شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما