درباره  مهندس ایوب مختاری نژاد

کارشناس ارشد منابع طبیعی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پیمانکار و مشاور در زمینه منابع طبیعی، کشاورزی، آبخیزداری، مرتع داری و بیابان زدایی کارشناس ایمنی،بهداشت،محیط زیست مشاور در زمینه شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، طراحی HSE-PLAN ،مشاور ایمنی و زیست محیطی برگزاری دوره های آموزشی کار در ارتفاع، پرمیت، انبار داری، نظام آراستگی محیط کار 5S، و دوره های تخصصی مرتبط با ایمنی بهداشت محیط زیست

 تماس با  مهندس ایوب مختاری نژاد

 ارسال پیام به  مهندس ایوب مختاری نژاد

مهندس ایوب مختاری نژاد
ارتباط با مهندس ایوب مختاری نژاد

عنوان باکس

متن باکس