درباره  آزیتا طاهر

فعالیت های کارشناس ارشد خانم آزیتا طاهر:

  • کارشناس بهداشت حرفه ای
  • کارشناسی ارشد ارگونومی
  • مشاوره ارگونومی و بهداشت حرفه ای صنایع
  • همکاری با طب کار جهت انجام معاینات سلامت شغلی

 

 ارسال پیام به  آزیتا طاهر

آزیتا طاهر
ارتباط با آزیتا طاهر

عنوان باکس

متن باکس