درباره  داود بلوری قزوینی (ایمنی)

آقای داود بلوری قزوینی در زمینه های زیر فعالیت میکند:

  • ایمنی جرثقیل ها
  • ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار
  • ایمنی برق
  • سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • ایمنی ساختمان
  • آموزش ایمنی
  • اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

 ارسال پیام به  داود بلوری قزوینی (ایمنی)

داود بلوری قزوینی (ایمنی)
ارتباط با داود بلوری قزوینی (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس