درباره  داود بلوری قزوینی (ایمنی)

آقای داود بلوری قزوینی در زمینه های زیر فعالیت میکند:

  • ایمنی جرثقیل ها
  • ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار
  • ایمنی برق
  • سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • ایمنی ساختمان
  • آموزش ایمنی
  • اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

 ارسال پیام به  داود بلوری قزوینی (ایمنی)

داود بلوری قزوینی (ایمنی)
سامانه گفتگوی آنلاین با داود بلوری قزوینی (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس