درباره  شرکت برونتاب انرژی

شرکت برونتاب انرژی در زمینه تولید تجهیزات هوشمند اندازه گیری و ارائه خدمات اندازه گیری و تفکیک هوشمند کنتورهای آب، برق، گاز و انرژی فعال است. در حال حاضر شرکت برونتاب انرژی به عنوان شرکت تولیدکننده خدمات و محصولات دانش بنیان در همکاری تنگاتنگ با شرکای دانمارکی خود، راهکارهای متنوعی برای اندازه گیری ( آب، گاز، برق، انرژی، چیلر، موتورخانه، دما و رطوبت ) و پایش از دور ارائه می کند. همچنین برونتاب انرژی در زمینه بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقش کلیدی ایفا می کند. محصولات شرکت: - انرژی سنج( انرژی متر ) - حجم سنج القایی - لاگرهای بیسیمbun - مرجع های دمای آب گرم مصرفی - گرما سنج - لاگر دمای skytherm - لاگر دما و رطوبت - کنتور آب بی سیم - سامانه پردازشگر مرکزی - و...

 ارسال پیام به  شرکت برونتاب انرژی